Your browser does not support JavaScript!
台灣首府大學休閒資訊管理學系
歡迎光臨台首大休資系網站
網站地圖
1 . 系所簡介
      1-1 . 歷史沿革
      1-2 . 宗旨、目標、特色
      1-3 . 未來出路
      1-4 . 交通資訊
      1-5 . 聯絡資訊
      1-6 . 系所簡報
2 . 師資陣容
      2-1 . 專任師資
            2-1-1 . 郭淑靜
            2-1-2 . 胡智明
            2-1-3 . 孫家駿
            2-1-4 . 何日新
            2-1-5 . 趙豊昌
            2-1-6 . 邱怡仁
            2-1-7 . 王宏仁
      2-2 . 兼任師資
            2-2-1 . 王天德
            2-2-2 . 謝鎮鍾
            2-2-3 . 譚君儀
            2-2-4 . 吳雅婷
            2-2-5 . 黃怡碩
            2-2-6 . 張仁彰
            2-2-7 . 方淑娥
      2-3 . 支援教師
            2-3-1 . 王育民
      2-4 . 行政組員
3 . 課程規劃
      3-1 . 日間大學部
            3-1-1 . 99學年
            3-1-2 . 100學年
            3-1-3 . 101學年
            3-1-4 . 102學年
            3-1-5 . 103學年
            3-1-6 . 104學年
            3-1-7 . 105學年
            3-1-8 . 106學年
            3-1-9 . 107學年
      3-2 . 進修大學部
            3-2-1 . 100學年
            3-2-2 . 101學年
            3-2-3 . 103學年
            3-2-4 . 104學年
            3-2-5 . 105學年
            3-2-6 . 106學年
            3-2-7 . 107學年
      3-3 . 課程地圖
            3-3-1 . 日間大學部
            3-3-2 . 進修大學部
      3-4 . 十大就業學分學程
            3-4-1 . 「休閒產業大數據」學分學程
            3-4-2 . 「連鎖餐飲業資訊」學分學程
            3-4-3 . 「醫療觀光」學分學程
            3-4-4 . 「銀髮族旅遊」學分學程
            3-4-5 . 「傳統中式糕點」學分學程
            3-4-6 . 「旅館管家」學分學程
            3-4-7 . 「博弈」學分學程
            3-4-8 . 「微型創業」學分學程
            3-4-9 . 「民宿經營」學分學程
            3-4-10 . 「侍酒師」學分學程
      3-5 . 學分檢視表
4 . 教學設備
      4-1 . APP實驗室
      4-2 . 電子商務實驗室
      4-3 . POS暨ERP實驗室
      4-4 . 電腦教室
      4-5 . 旅行業資訊系統
      4-6 . 虛擬零售經銷管理模擬軟體VBR
      4-7 . 益欣資訊POS系統
      4-8 . 鼎新電腦Workflow ERP GP
      4-9 . Smart Apps Creator 2
5 . 系所規章
6 . 在校生專區
7 . 系所評鑑專區
8 . 傑出系友
9 . 年度行事曆
      9-1 . 107學年度行事曆
10 . 常見Q&A
11 . 休閒產業資訊發展研究中心